Komentuj. Nie obrażaj - głos branży internetowej

czwartek, 5 września 2013

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska – za pomocą akcji „Komentuj. Nie obrażaj”  - promuje postawę obywatelską Internautów zachęcając do wypowiadania się w internecie oraz reagowania na wpisy obraźliwe .  Choć stanowią one – wypowiedzi mające na celu pomawianie - minimalny odsetek wszystkich wypowiedzi w internecie nie powinniśmy pozostawać wobec nich obojętni. Ostatnie wydarzenia takie jak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. udostępniania danych osobowych autorów obraźliwych wpisów pokazują, że stosunek do wypowiedzi w internecie zmienia się.

 

Komentuj

 

Dynamiczny rozwój internetu sprawił, że spędzamy w nim coraz więcej czasu. Serwisy społecznościowe, blogi, portale informacyjne, fora – wszystkie te platformy umożliwiają nam wymianę opinii, wyrażanie swojego zdania, poszerzanie zainteresowań oraz poznawanie nowych ludzi. W tak ogromnej masie wypowiedzi, jaka pojawia się codziennie w internecie, nie sposób całkowicie uniknąć negatywnych komunikatów.

 

Wypowiedzi, które mogą być uznane za obraźliwe stanowią minimalny odsetek wszystkich wypowiedzi i całej aktywności komunikacyjnej osób korzystających z internetu.

 

Przeświadczenie o anonimowości w Sieci przy jednoczesnym traktowaniu internetu jako przestrzeni publicznej (zobacz wyniki badania IAB Polska „Prywatność w Sieci”) powoduje, że hejterzy czują się bezkarni posługując się agresją słowną w stosunku do innych Internautów. Ale to się zmienia.

 

 

Nie obrażaj

 

W środę 21 sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (NSA) wydał wyrok, który pozwoli dochodzić sprawiedliwości od Internautów zamieszczających nienawistne wpisy. Osoby prywatne i firmy mają prawo żądać ujawnienia danych dotyczących autora obraźliwych wpisów – orzekł NSA. Choć…

 

Zasady udostępniania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. użytkowników serwisów internetowych) innym podmiotom niż organy publiczne, planującym np. wszczęcie postępowania przed sądem cywilnym (np. o naruszenie dóbr osobistych, naruszenie praw własności intelektualnej) budzą w praktyce istotne wątpliwości.

 

Zdaniem WSA w Warszawie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (u.ś.u.d.e.) wprowadza własne, odrębne uregulowania w zakresie udostępniania takich danych, które to zasady nie przewidują udzielania informacji podmiotom innym niż organy państwa (wyrok z dnia 8 marca 2012 r.; II SA/Wa 2821/11). Zupełnie odmienny pogląd prezentuje w tym zakresie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którego zdaniem z art. 18 ust. 6 u.ś.u.d.e. nie można wyprowadzać zakazu udostępniania ww. danych innym podmiotom niż organy państwa.

 

Również w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeważa stanowisko zgodne z poglądem GIODO. Przykładowo, w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (sprawa C-461/10 Bonnier Audio AB i in.) Trybunał podkreślił, że przepisy dyrektywy nr 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (na których wzorowana jest zasadniczo regulacja rozdziału 4 u.ś.u.d.e.) nie stoją na przeszkodzie wprowadzaniu w prawie krajowym przepisów upoważniających sąd do wydania nakazu ujawnienia informacji podmiotowi prywatnemu, np. uprawnionemu z tytułu praw własności intelektualnej.

 

W tym kontekście ostatni wyrok NSA – znając jego szczegółowe uzasadnienie – może stanowić ważny głos w tej dyskusji, mającej tak istotne znaczenie dla osób korzystających z Internetu oraz podmiotów świadczących w Internecie usługi.

 

Głos Branży interaktywnej

 

Obraźliwe wypowiedzi  stanowią  margines wszystkich wpisów w internecie, ale wpływają negatywnie na wizerunek mediów internetowych  (zobacz wyniki badania „Internetowa kultura obrażania?”).

 

Aby zmienić postrzeganie internetu jako medium prowokującego do „trolowania” Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w 2012 roku zorganizował akcję „Komentuj. Nie obrażaj”, która ma za zadanie promować postawę obywatelską zachęcając do komentowania, bycia sobą i reagowania na obraźliwe wpisy. Dzięki wsparciu wielu partnerów, informacja o akcji dotarła do wielu milionów internautów. Skutki akcji w postaci raportu  najbliższym czasie wkrótce zostaną zaprezentowane.

 

„Komentuj. Nie obrażaj” – akcja zorganizowana przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska - jest głosem branży internetowej w debacie dotyczącej kultury wypowiedzi w Sieci. Jest to akcja edukacyjna, która ma za zadanie promować postawę obywatelską zachęcając do komentowania, reagowania i bycia sobą. Akcja rozpoczęła się w czerwcu 2012 i trwa do dziś.

 

www.komentujnieobrazaj.pl

Zgłoś nadużycie

Zostałeś obrażony w sieci? Zgłoś to!

czytaj więcej »

O akcji

Jak to działa?

Dowiedz się o co w tym wszystkim chodzi.

czytaj więcej »

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jesteś wydawcą i chcesz dołączyć do akcji? Skontaktuj się z nami.

czytaj więcej »

Organizator
akcji:

Patronat
honorowy:

Partnerzy akcji: